OLHCC nursing students encourage focus on spirituality